fredag 27 juni 2014

Nya innehav

Har den senaste tiden gjort lite mindre påfyllnader i portföljen. Har bl.a. Köpt på mig en liten post Ferronordic Pref och några Besqab. Fick tilldelning men på tok för lite. Swedbank klantade sig lite vid noteringen och visade på fler aktier i tilldelning än vad som senare var fallet. Nåja, aktien har iaf klättrat men det blir inga mer köp på dessa nivåer. Möjligen om den kommer ner lite och när man fått se lite vad bolaget presterar.

Fått lite utdelningar från Seadrill och några preferenser samt PSEC och ARCP.  Nästa köp kanske blir Mattel. Ska lura lite till på detta.

Vad köper du nu?

måndag 2 juni 2014

Seadrill

Korta reflektioner från Seadrills Q1:a.

·         Ebitda landade på 624 MUSD
·         Omsättningen blev 1221 MUSD (1469). Minskade något efter fsg av tender-riggarna.
·         Utdelningen höjdes till 1,0 USD/kv trots att man indukerat att man inte hade för avsikt att höja
·         Utnyttjandegraden inom Floaters sjönk till 91 % (94) och jack-up var 97 % (97).

2 nya jack-up riggar levererades under kvartalet och 19 nybyggen är på väg in. Idag meddelades om ett stort kontrakt med Total på ca 1,1 Mdr USD när riggen tas i bruk i höst (verkar vara en riktigt sweat deal). Bolaget kommer dock inte att beställa några mer riggar innan sikten blir lite klarare, vilket känns skönt med tanke på skuldsituationen och osäkerheten med dagsraterna. I rapporten beskrev Seadrill också att vissa leverantörer har problem med leveranser av utrustning, vilket gör att vissa av nybyggena kan bli försenade med upp till 6 mån. Bolaget får dock ersättning för detta och skulle kunna vara bra om man ser det utifrån perspektivet att Seadrill får ytterligare lite tid på sig att skaffa kontrakt till riggarna.

Dagsraterna inom djupvattensegmentet har legat på 500000-550000 USD/dag. Seadrill har dock vissa indikationer på att en del konkurrenter kommer att acceptera rater på 425000-475000 USD/dag. Dock är det för äldre riggar och inte för 6:e generationens riggar som Seadrill i många fall sitter på.

Bolaget reserverar sedan tidigare 20 % av vinsterna från sina MLP-dropdowns. Resterande 80 % använder bolaget till att minska skulder och investera. Hittills har bolaget satt av 663 MUSD, varav 133 har avsatts till kommande utdelningar (motsvarar 0,28 USD/aktie. Detta bådar otroligt gott och ger en extra ”kudde” åt utdelningarna framöver.

Seadrill spår att ebitda ökar ”meaningful” under 2 kv jämfört med 1 kv. Hittills under kvartalet uppger bolaget att utnyttjandegraden på floaters ligger på 96 % och på 94 % för jackups, dvs ganska bra. Bolaget skriver också i rapporten att man ligger i fas med målet att nå ett ebitda på 10 MUSD/dag (dvs 3650 MUSD för helåret). Jag tolkar även detta positivt!

Summa summarum en riktigt bra rapport givet förutsättningarna. Många är negativa och det har haglat negativa analyser runt sektorn och även Seadrill. Seadrills moderna flotta bådar dock gott för fortsatta kontrakt på bra nivåer. Jag ser ingen större fara med utdelningen heller, iaf inte på kort till medellång sikt. NADL:s kontrakt med Rosneft gör också att jag är mer positiv nu än för bara någon månad sedan.

//Bonden