torsdag 29 augusti 2013

Seadrill på Motley Fool

Joel South och John Muckerman diskuterar Seadrills Q2:a och varför aktien är en bra placering.

http://www.fool.com/investing/general/2013/08/28/solid-quarter-for-seadrill.aspx

onsdag 28 augusti 2013

Stark rapport från Seadrill!

Superrapport från Seadrill som presenterades nu på förmiddagen där resultat och omsättning slog analytikernas estimat på alla punkter. Ebitda för q2 landade på 665 Musd mot väntade 621. Omsättningen steg sekventiellt till 1268 Musd trots försäljningen av tender rig-verksamheten. Bakom de starka siffrorna finner vi bl.a. en fortsatt stark marknad, nybeställda enheter och en bra utnyttjandegrad i flottan, både inom floaters och Jack ups.

Seadrill höjer också kvartalsutdelningen från 0,88 till 0,91 usd. Den nya nivån beskrivs av bolagsledningen som uthållig. Vidare säger man att ebitda kommer öka kraftigt under de kommande 8 kvartalen och att ebitda väntas landa på 4,5 miljarder dollar under helåret 2016.

Aktien är för närvarande upp över 3 % i Oslo. Ska bli intressant att läsa vad analytikerna säger om rapporten under dagen och i morgon.

/Bonden

torsdag 22 augusti 2013

Strax dax för rapport från Seadrill

Då är det alldeles strax dax för Seadrill att lägga fram sin Q2-rapport. Enligt TDN väntas ett resultat före skatt på 1.555 miljoner norska kronor, gynnat av den stora försäljningen av Tender Rig-divisionen till Sapura Kencana. Rörelseresultatet väntas falla från 483 till 460 miljoner kronor medan omsättningen väntas öka något.

Läste på Hegnar att bla Citigroup höjt sin riktkurs på aktien till 300 kr (270) och analytikern menar att Seadrill kan komma att öka sin utdelningsandel med 50 % fram till 2016. Med andra ord: Mumma.

Baserat på Citis riktkurs finns en uppsida på dryga 13 %.

//Bonden

onsdag 21 augusti 2013

Rapport och utdelning från Prospect

Idag har lämnade Prospect Capital sin rapport för det fjärde kvartalet på det brutna räkenskapsåret. Nettoinvesteringsresultatet (NII) ökade med 43 % på årsbasis under kvartalet till 0,38 dollar per aktie. Det var över bolagets tidigare guidning för kvartalet som låg på 0,31-0,35 dollar. För helåret var resultatet 1,28 dollar och översteg de utbetalade utdelningarna med 23 %.

I samband med rapporten meddelades utdelningarna för januari-mars. Den nuvarande yielden ligger på goda 11,9 %. Substansvärdet per den 30 juni var 10,72 dollar per aktie och skuldsättningsgraden knappt 56 %. I rapporten skriver Prospect att man räknar med ett NII på 0,30-0,35 dollar per aktie för det första kvartalet samt att målet är att öka resultatet under de kommande kvartalen.

Rent spontant har jag inte så mycket att säga om resultatet. Det är ju alltid positivt när bolaget slår sina egna liggande prognoser. Kan man fortsätta göra det och öka sina vinster i takt med en förbättrad finansiering så ser det bra ut. Att bolaget ligger och yieldar på 12 % är imponerande.

torsdag 15 augusti 2013

Samarbete med ny aktör i JV mellan Seadrill och NADL

Då kom det då till slut. Aviseringen om ett strategiskt samarbete mellan Seadrill och North Atlantic Drilling. I samband med Q1:an aviserade man att bolagen befann sig i aktiva samtal med en potentiell strategisk partner.

Bolagen har idag meddelat att man ingått ett strategiskt avtal med en "stark" industriell spelare. Den potentiella partnern har ett starkt fotfäste på den ryska marknaden, stor erfarenhet och kompetens inom arktiska operationer, samt kompetens inom "ice management". Partnern köper inledningsvis en substantiell minoritetsandel i North Atlantic av Seadrill till marknadspris. Utöver det kommer partnern att få en option på att köpa en majoritetsandel i NADL vid ett senare tillfälle till en premie. Både Seadrill och den potentiella partnern stödjer en omedelbar notering av NADL i USA efter att man stängt den första delen av transaktionen. Seadrills avsikt är att den del av betalningen som man får av den första fasen av transaktionen kommer att användas för att köpa aktier på den öppna marknaden för att öka sitt ägande i North Atlantic Drilling. Resterande medel kommer att användas för att finansiera befintliga och nya tillväxtmöjligheter inom Seadrills globala UDW- och jack up-enheter.

Seadrill skriver i releasen att man sedan den 1 januari i år har åtagit sig att köpa bolag och att göra nyinvesteringar på cirka 5 miljarder dollar. Baserat på dessa investeringar ser bolaget en fortsatt tillväxt i både vinster och i bolagets utdelningskapacitet under de kommande åren. Värt att notera är att Seadrill äger för närvarande cirka 74 procent av NADL. Jag tror personligen att Seadrill kommer att få den här verksamheten att växa betydligt på ett par års sikt. Det är samma med bolagets innehav i Sevan Drilling. Här har bolaget majoritet och kommer att kunna utveckla innehaven enligt önskemål. Förhoppningsvis kan man få övriga innehav i intressebolagen (som t.ex. Sapura Kencana) att också öka i värde över tid.

Tänkte även passa på att skriva lite kort om bolagets kommande Q2-rapport som publiceras des 28 augusti. Resultatmässigt kommer den troligen att understödjas en del av reavinsten som kommer från försäljningen av Tender Rig-divisionen. Utdelningen tror jag kommer att höjas något (från 0,88 USD). Fokusen i rapporten tror jag att man bland annat kommer att rikta mot utsikterna för UDW-marknaden. Raterna har varit ganska stabila senaste åren men vissa kommentarer från kontraktstilldelningar och statistik pekar på en viss inbromsning inom "low-spec" klasserna. Det kommer att bli högintressant läsning hur som helst!

tisdag 13 augusti 2013

SeadrillEfter en tids stigande kurser börjar de komma en och en annan sänkt rek på Seadrill. Idag sänkte Danske Bank sin rekommendation till behåll och drog också ned riktkursen till 260 kronor. Bakom ligger bankens bedömning att den senaste tidens rally gjort att det framtida värdeskapandet, ett starkt andra kvartal och nya UDW-tilldelningar redan är inprisat i kursen.

Vi får väl se när rapporten väl kommer den 28 augusti. Jag tror danskarna är fel ute och att det finns mer potential i detta guldägg. Tror på fortsatt höjd utdelning och positiva kommentarer om marknadsläget.

Inköp Prospect Capital

Har uppdaterat portföljen lite senaste tiden. Sålt en mindre post preferensaktier i Sagax efter en liten uppgång och istället inhandlat ett gäng Prospect Capital. Bolaget är ett så kallat BDC-företag (Business Development Company). Kort sagt man förser mellanstora företag och organisationer med kapital, företrädelsevis seniora lån och mezzaninkapital (en typ av kapital som ofta används vid företagsförvärv när inte bankernas krediter räcker till). Bolaget investerar även i så kallade CLO:er (en typ av låneupplägg där bankerna kan minska sina kapitalkrav genom att sälja delar av sin kommersiella låneportfölj).

Historiken i bolaget ser bra ut och värderingen på aktien ser förhållandevis låg ut. Lönsamheten är god och bolaget delar ut månadsvis. Utdelningscaset är nog det som tilltalar mig mest. F.n ligger direktavkastningen på ca 12 %. P/E-talet på rullande 12 månader ligger kring 9 och P/B på 1,0.

7 analytiker verkar följa bolaget. 5 av dessa har rekommendation behåll och 1 köp och en sälj. Jag tolkar det som att förväntansbilden på bolaget inte är speciellt hög för närvarande.

Köpte aktien på 10,90 dollar. Enligt Starmine ligger bolagets inneboende värde (intrinsic value) på 23,32 dollar. Det ger en kvot mellan P/Intrinsic på 0,47, klart bland de bästa i klassen.  Well, vi får se lite vad detta kan generera framöver.

torsdag 8 augusti 2013

Hexagon

Ett av börsens mest intressanta verkstadsbolag är onekligen Hexagon, där aktieklubben tidigare var ägare. Nu är ju numera egentligen Hexagon inte längre ett renodlat verkstadsbolag utan mer som ett mjukvarubolag efter förvärvet av Intergraph.

Dagens rapport för det andra kvartalet innehöll lite vin önsom vatten. Den organiska tillväxten var ungefär som förväntat men på marginalsidan verkar det som att marknaden blev lite besviken om man ser på utfallet mot konsensus. Marginalen påverkades till viss del av valuta och ligger lite utom bolagets påverkan (om man räknar bort valutahedgar). Tillväxten inom Metrology och Technology var lite över förväntan medan Geosystems kom in i linje med prognoserna. Vd Ola Rollén uppgav i en intervju under dagen att tillväxten hade varit på goda 8 % om man exkluderat utvecklingen i södra Europa. Vänder det så småningom upp där nere finns det en ganska fin potential i Hexagon om dessutom Kina tuffar på vidare.

Aktien handlas till ganska höga multiplar och har en hel del att försvara. Innan bilden av Kina och Sydeuropa klarnar tror jag inte att aktien hittar speciellt mycket högre. Effekterna av de åtstramade kreditvillkoren i Kina kan komma att bli mer synbara under det andra halvåret i år. De stora infrastrukturprojekten i landet kan komma att försenas och detta skulle vara klart negativt för Hexagon.

Hexagon kan vara värt att bevaka om aktien kommer ner lite, säg runt 150 kr.

/Bonden