tisdag 30 april 2013

Rapport från Swma

Aktieklubben sitter på en post Swedish Match, vilka kom med sin Q1:a igår. Resultatmässigt var den väl inte jättelysande men snusmarginalen hölls väl uppe trots den tuffa konkurrensen. Bolaget upprepade utsikterna och jag tycker att det totala intrycket var ok. Gissningsvis kommer inte mäklarhusen att göra så mycket med sina riktkurser i spåren av rapporten.

Aktien skiljdes dessutom från utdelning i förra veckan så snart bör det ticka in lite framöver.

fredag 26 april 2013

Svag rapport från Betsson

Betssons rapport var ingen munter läsning. Resultat och intäkter var under förväntan på alla nivåer. Betsson uppgav också att snittintäkterna under inledningen av det andra kvartalet har varit lägre än under detta första kvartalet.

Aktien kommer troligen att dala 5-10 % idag. Andra bolag som inkommit med svaga rapporter har belönats med uppgång tack vare hyggliga utsikter/orderingång. Detta kan nog tyvärr inte rädda Bettan idag. Långsiktigt är aktien dock högintressant och fallande kurser ser jag som ett bra läge att öka innehavet.

torsdag 25 april 2013

Utdelning Ratos

Då ramlade Ratos utdelning in på kontot. Bolaget sänkte sin utdelning i år till 3 kr i samband med Aibel-affären. Förvisso är det tråkigt med en sänkning men om man istället kan hitta bra affärer och sätta pengarna i arbete så inte mig emot. Aibel levererar tjänster till oljesektorn och jag tror detta kan bli en riktigt bra investering på några års sikt.

Datum                    Aktie                       Utdelning                      Totalt


25 apr                     Ratos                       3 kr                               990 kr
4 apr                       Sagax pref               0,5 kr                            575 kr
4 apr                       Klövern pref            2,5 kr                           1125 kr
14 mar                    Northern Offshore  0,31 kr                          316 kr
5 mar                      Alliance Oil pref     7,5 kr                            825 kr
4 jan                       Klövern pref            2,5 kr                            125 kr
21 dec                    Seadrill                    5,6 kr                            1736 kr

Totalt                                                                                           5692 kr


Seadrill betalade ut utdelningen för 1 kv redan i december då utdelningen för 4 kv betalades ut. Detta för att slippa skatt i USA om jag inte missminner mig. Hur som helst. Avser den utdelningen 2013 och inget annat.

Rapport från SSAB

Nu på morgonen lämnade stålbolaget SSAB sin rapport för det första kvartalet. Jag har inga aktier ännu men skulle kunna tänka mig att köpa på mig lite B-aktier framöver.

Resultatet före skatt blev som väntat minus, -278 Mkr, vilket kan jämföras mot väntade -237 enligt SIX. Omsättningen var 8,8 miljarder mot väntade 9,5. Den vikande efterfrågan har uppenbarligen slagit rätt hårt mot försäljningen. SSAB räknar med något ökade volymer under det andra kvartalet jämfört med det första. Stålsektorn lider av kronisk överkapacitet och det behövs en konsolidering på marknaden tillsammans med en bättre efterfråga för att det ska bli bra utväxling. Skulle bolaget hitta tillbaka till vinstnivåer som visats tidigare under en hel konjunkturcykel är aktien mycket billig.

Frågan är vem av alla bolag som ska inleda neddragningarna. Det är lite av en katt och råtta lek där man försöker vänta ut de övriga.

Totalt sett är mitt intryck att det absolut värsta i varje fall är bakom SSAB och att det snart kan vara dags att köpa på sig aktien. Nyckelfaktorer att hålla koll på framöver, förutom efterfrågan, blir priserna på såväl slutprodukterna som råvarupriserna.

//Bonden

onsdag 24 april 2013

Millicom

Ett av de långsiktigt intressanta casen som jag följer lite extra just nu är Kinnevik-ägda Millicom. Bolaget är en teleoperatör med verksamheter i ett flertal utvecklingsländer med hyggligt potential i. Bolaget presenterade nyligen sin rapport för det första kvartalet, en rapport som i mångt och mycket inkom i linje med analytikernas prognoser.

Vad marknaden ännu inte tagit höjd för är de tillväxtprojekt som Millicom dragit igång men som ännu inte tagit fart, jag tänker exempelvis på online-satsningen samt det senaste förvärvet i Sydamerika. Just förvärvet av UNE i Colombia tror jag kan bli en nyckelpusselbit i Millicoms omvärdering framöver. Efter att Millicom lagt till den verksamheten till sin egen verksamhet bör man återigen prisa in tillväxt i landet (motsvarande cirka 30 % av koncernens intäkter).

Mobilpenetrationen är fortsatt låg i Afrika och Millicom har nyligen investerat i både kabel-tv och på online sidan. Här tror jag att det kan finnas mycket att plocka för bolaget under de kommande åren och stora skördar att ta. Troligen kan man höja sina marginaler i Colombia efter köpet av UNE, men även i Afrika när penetrationen ökar. På uppsidan hittar man nog också möjligheten att öka mobildatapenetrationen i Sydamerika.

Vid kapitalmarknadsdagen för några veckor sedan meddelade ledningen nya finansiella mål. Bland annat ska Millicom dubbla sina intäkter till 2017. Detta inkluderar köpet av kabel-tv tillgångarna i Colombia. personligen tror jag kanske att det är något högt ställda mål, men på intet sätt några orealistiska mål. Aktien har fallit tillbaka på börsen och handlas nu till väldigt intressanta multiplar. För ett bolag som växer som Millicom är ett P/E-tal på 14 (2013) och 11 (2015) ganska tilltalande i mina ögon. Bolaget har en utdelningspolitik som talar om en progressiv utdelning. Utdelningen kan med lätthet stiga mot 5 % redan 2015 och platsar således in i en utdelningsportfölj, något som är mycket positivt då man också är med på en spännande resa där kursen kan nå helt andra nivåer än jämfört med exempelvis Telia eller Tele2. Slagigheten kommer givetvis att vara större i Millicom men har man en långsiktig investeringshorisont är bolaget en mycket intressant aktie. Jag kommer bevaka kursen noga framöver.

//Bonden

tisdag 23 april 2013

Boliden

Boliden faller ytterligare lite idag efter en sänkt rek från SEB. Aktien är dock ett av de casen som jag tittar lite på för närvarande. Aktien känns ganska intressant trots att metallpriserna har kommit ned en del. Bedömningen är ändå att det är inprisat i kursen och att investerarna redan räknar med en fallande vinst för Boliden. 2013 blir troligen ett trist år för Boliden men lyfter man blicken mot 2014 och 2015 ser det ut som att P/E-talet sjunker ner mot 8-11. Bolaget har en del tillväxtprojekt, sitter på en hyggligt diversifierad portfölj av metaller, en stark balansräkning och en relativt låg värdering.

Jag tror utdelningen i aktien gradvis stiger mot 5 kronor 2015. 4 kr i år, 4,5 kr nästa år och 5 kr 2015. Sett till dagens kursnivåer ger det en direktavkastning på ungefär 5,2 %.

Andra intressanta case just nu är Millicom, Oriflame och JM. Återkommer om detta senare.

//Bonden

måndag 22 april 2013

Nya kontrakt i sektorn lyfter Seadrill

Seadrill har lyft sista dagarna efter att man själva tecknat ett 3 årigt avtal med LLOG samtidigt som Noble i torsdags meddelade om ett treårskontrakt med Palins Exploration avseende två ultradjupsborrskepp som är under konstruktion i Sydkorea. Dagsraten för kontraktet låg på runt 600.000 dollar per dygn. Ratnivån ligger på hyggliga nivåer och marknaden tar fasta på att kontrakten är så pass långa. Även Transocean har nyligen tecknat liknande kontrakt. Beskedet är positivt för bolagen i sektorn, typ Seadrill och Sevan, och höjer investerarnas intresse. Seadrill har flera riggar under byggnation som ännu inte är kontrakterade, något som man kan vänta sig besked om framöver.

Alla de djupvattenkontrakten som är tecknade senaste tiden indikerar en stram marknadsbalans för hig-spec borrskepp med stabiliserade rater kring just 600.000 dollar. Tror Seadrill kan komma att avancera kommande tiden. Rapporten för Q1 med tillhörande utdelningsbesked kommer i slutet av maj. Blir intressant läsning.

//Bonden

onsdag 17 april 2013

Seadrill

Väljer att fortsätta öka något i mitt största innehav, norska djuphavsborrningsföretaget Seadrill. Aktien har hat det lite motigt det sista och backat en del. På nuvarande kurser ligger den totala direktavkastningen på ca 9,5 procent. Efter att bolaget knoppat av sin tender fleet har exponeringen mot ren borrning blivit än mer tydlig.

UDW-marknaden (ultra deepwater) är fortsatt stark och jag räknar med att den fortsatt kommer att förbli så. Möjligen att nivåerna på dagsraterna planar ut något. Seadrill håller också på att bygga upp sin närvaro mot den intressanta high-spec jackup-marknaden. Bolagets orderbok ligger f.n på 20,9 miljarder dollar efter gårdaagens kontrakt med LLOG. Speciellt stark är orderboken inom floater-segmentet med en bra visibilitet bortom 2015. En mycket positiv aspekt med Seadrill är att man sitter på den yngsta flottan i branschen.

Ser vi på utdelningen så låg den på 0,85 usd senaste två kvartalen och Seadrill har indikerat att den kommande kvartalsutdelningen kommer att ligga på minst den nivån. Min bedömning är att Seadrill kommer att ligga på den nivån varje kvartal under 2013 för att troligen öka några cent både 2014 och 2015. Har sett ett par analyser där bankerna räknar med 0,87 usd per kvartal 2014 och 0,89 usd för 2015.

Risker då? Bolagets snabba expansion gör att det finns en liten risk i bolagets möjlighet att refinansiering sig. Den största risken att man bryter mot sina kassa-covenanter är att kassaflödet blir lägre än förväntat (dvs om man har för mycket downtime). Vad gäller skuldsättningen borde covenanterna inte vara i fara mtp att vinsterna ökar och capex (kapitalinvesteringarna) faller under året.

torsdag 11 april 2013

Portföljen

Min portfölj idagsläget har en utgångspunkt i hög direktavkastning som jag försöker återinvestera tillsammans med lite pengar som jag lite då och då får över.

Så här ser min portfölj ut f.n

Seadrill 526 st ca 122900 kr
Tele2 1000 st ca 109000 kr
Klövern pref 450 st ca 61500 kr
Sagax pref 1150 st ca 33350 kr
Alliance oil pref 110 st ca 31900 kr
Avega 1000 st ca 22800 kr
Ratos 330 st ca 22600 kr
Betsson 100 st ca 20600 kr
Nokia 500 st ca 11125 kr

Av dessa aktier ligger Avega, Nokia (gammal restpost) och Seadrill på en depå medan övriga innehav ligger på en ISK. Anledningen till att jag lagt Seadrill på depå är att den är utländsk och lägger jag den i min ISK beskattas jag på både utdelning och på värdet på själva ISK. Har ca 13000 kr liggandes som ska in i Seadrill och utdelningar framöver som ska skjutas in i något nytt innehav. Några förslag?måndag 8 april 2013

Åter på G

Hej!

Haft en del att stå i på sista tiden med bl.a. byte av jobb, fått barn mm. Mycket har hänt och det har varit extremt lärorikt och kul. Tänkte nu åter börja skriva lite om börs och ekonomi igen, vi får se lite vad det kan bli.

På aktiefronten har jag under det senaste året byggt upp positionerna i bl.a. Tele2 och norska Seadrill ytterligare. T2:S senaste affär i Ryssland kändes spontant rätt positiv mtp det stora investeringsbehovet som finns. Tror nog inte att det hade funkat att ösa på med 2G speciellt länge till.  Det är nog som vdn sa för ett tag sedan - det är 4G som är framtiden. Dessutom gillar jag inte det politiska läget i Ryssland vad gäller att göra affärer. Nej, detta var nog en riktigt bra lösning. Den totala utdelningen inkl inlösenprogrammet landar på dryga 35 kronor. Dessa pengar ska in i Oriflame så småningom.

//Bonden