onsdag 29 oktober 2014

Nytt inköp

Köpte idag en mindre post i Delarka Holding. Bolaget som har en enda fastighet - Postens huvudkontor i Stockholm, som man köpte av Vasakronan för 1,5 mdkr. Bolaget har säkrat hyreskontrakt med Posten till 2026. Bolaget får in ca 90 Mkr per år i hyror och inkomsterna är inflationssäkrade. Bolaget delar ut 8 kr per år uppdelat på 2 kr per kvartal. Totalt uppgår utdelningen till 40 Mkr per år. Målet är att utdelningen över tiden ska ligga på 8 procent.

Riskerna ligger ju främst i att bolaget har en enda hyresgäst. Dock har man 2 års uppsägningstid så tid finns att spela på. Om avtalet sägs upp kommer man troligen att renovera fastigheten och hyra ut till fler företag. Andra risker kan vara att avkastningskraven ändras vilket kan påverka kassaflödena.

måndag 13 oktober 2014

Återhämtning i Seadrill

Efter en rejäl slakt sista två månaderna på Seadrill återhämtade sig aktien något idag. Troligen på Paretos höjda rekommendation till köp, från tidigare behåll. Riktkurser kapas från 250 till 190 förvisso.

Paretos skriver i en ny analys att Seadrill kommer/bör sänka utdelningen för att dra ned skuldsättningen. Samtidigt borde golvet i utdelningen sättas till 3 dollar per aktie, något som bör sätta ett golv även för hur långt ned aktien borde sjunka. Direktavkastningen blir väldigt lockande på nuvarande nivåer. Själv tror jag inte att utdelningen kommer att sänkas. Ledningen har varit tydlig med att nuvarande nivåer är uthållig ett bra tag. Möjligen att den sänks om 2 år eller så om inte marknaden kommer tillbaka innan dess.