onsdag 31 juli 2013

REITs

Har den senaste tiden fått upp ögonen för det som går under benämningen REIT (Real Estate Investment Trust). Kort sagt kan man beskriva fenomenet som en typ av fastighetsbolag som går under lite andra skatteregler än vanliga. REITs tillkom på 60-talet för att ge möjlighet för investerare att gå in på fastighetsmarknaden ungefär på samma sätt som andra tillgångsslag. Som jag har förstått saken så är vinsterna skattebefriade för en REIT, detta sänker givetvis avkastningskravet jämfört med andra konkurrenter. Mot att bolaget ska slippa betala den här skatten är kravet att trusten ska dela ut mer än 95 % av resultatet till ägarna. Många av de amerikanska trusterna har månatliga utdelningar och det är detta som gör investeringen attraktiv. Dels får man en fin direktavkastning emd täta utbetalningar och dels får man en intressant investering i den amerikanska fastighetsmarknaden.

Jag är absolut ingen guru på det här med REITs men har noterat att det är många svenska investerare och bloggare som redan är inne på detta. Bland de vanligare objekten finns Realty Income, Prospect Capital och American Realty Capital Properties. Ska försöka läsa på lite om de respektive bolagen och försöka jämföra dem lite inbördes. Kan helt klart tänka mig en liten del i den här typen av investeringsobjekt.

tisdag 23 juli 2013

Portföljuppdatering

Har genomfört ett par förändringar i Bonde-portföljen under sommaren. Har bla sålt av Avega och handlat på mig mera Seadrill. Har också tecknat mig för en liten post i Victoria Parks preferensemission. Kommer dessutom att flytta över mina Seadrill-aktier från depån till ISK. När jag flyttar dessa kommer vinst att realiseras, och det är lite därför som jag sålt av mina Avega-aktier som jag haft lite förlust på. Har inte velat flytta aktierna innan jag haft nått att kvitta mot. Efter denna flytten ligger samtliga aktier på ISK, något som jag tror mycket på om man fokuserar på utdelningar.

Nackdelen med ISK är givetvis att man inte kan kvittta förluster mot vinster. huvudfokus är givetvis att gå med vinst och då tycker jag att ISK är givet. Speciellt eftersom det räcker med en avkastning på ca 1,5 % för att det ska vara meningsfullt med detta skalet givet dagens skattesituation.

Den senaste tiden har det också hänt en hel del i Bonde-portföljens bolag. Jag summerar här under bara det som är absolut mest intressant:

Seadrill har beställt fyra nya UDW-borrskepp med leverans under 2015.  Bolaget drar därmed nytta av den senaste tidens kris inom skeppbyggnadsindustrin. Prislappen hamnade på strax under 600 miljoner dollar per skepp. I samband med releasen gavs flera bra indikationer på marknadssituationen framöver; bland annat uppgavs att orderboken för 2014-2016 på cirka 39 enheter är fullt ut absorberad och att utnyttjandegraden fortsätter att vara på höga nivåer med solida dagsrater för den moderna utrustningen. Dagsraterna för de 4 nya skeppen väntas ligga mellan 550.000-650.000 dollar per dag, enligt bolagets finanschef. Priserna på nybeställningarna tror jag att man får beteckna som mycket goda. I september förra året gjordes beställningar och då angavs summan "cirka 600 miljoner dollar". Nu specificerar man sig till "under 600 miljoner dollar". Dvs bättre villkor. Flera andra bolag har träffat avtal kring 650 miljoner dollar per enhet. Om man antar att dagsraterna hamnar på 600.000 dollar kommer det ge en avkastning på mer än 30 procent och var och en av de fyra enheterna kommer att vara bidragande med 4 procent till estimaten för 2016.

I fredags såg jag dessutom att TDN rapporterade om att bolaget är med om att ta hem kontraktet från Statoil och Lupe i Sverdrup-fältet.
"Seadrill, Maersk Drilling og Transocean konkurrerer om jackupkontrakten for Johan Sverdrup-feltet,
med en kontraktsverdi på opptil 1,2 milliarder dollar over åtte år", rapporterade nyhetsbyrån.
Budfrist för riggkontrakten väntas att vara sent i juli, med kontraktstilldelning i november.

På annat håll i Bonde-portföljen har Millicom nått ett principiellt avtal med colombianska EPM avseende en sammanslagning av de bådas telekomverksamhet i Colombia. Affären väntas bidra positivt till Millicoms kassaflöde 2014 och bolaget ser synergieffekter på över 600 miljoner dollar. Genom transaktionen ökar Millicoms nettoskuld med totalt cirka 1,1 miljarder dollar då det kombinerade bolaget kommer att
konsolideras fullt ut av Millicom efter affären. Det innebär att Millicoms nettoskuld/ebitda-multipel skulle varit motsvarande cirka 1,5 baserat på de senaste 12 månadernas rapporterade siffror inräknat UNE-verksamheternas pro forma-bidrag.

//Bonden

fredag 5 juli 2013

Semester

Jag och bloggen tar en semester. Följer börsen lite sporadiskt emellanåt och gör kanske något spontaninlägg då och då. Återkommer annars i augusti.

/BSM