onsdag 14 mars 2012

Gjensidige

Ett av mina innehav i portföljen är norska försäkringsbolaget Gjensidige. Bolaget är en av Nordens största aktörer inom sakförsäkringar och finns i bland annat Sverige, Norge, Danmark och Baltikum.

Bolaget är ett bra utdelningscase och delar under 2011 ut 4,55 norska kronor per aktie. Det är förvisso en sänkning från förra årets nivå på 4,70 kronor, dock gynnades utdelningen då av en engångsskatteeffekt. Som jag ser det har Gjensidige en väldigt attraktiv direktavkastning på nästan 7 procent. Bolagets utdelningspolicy ligger på 80 procent av resultatet. Nästa år kan man tänka sig att utdelningen höjs till 4,65 kronor. Har sett ett par analyser från banker där utdelningen fram till 2014 väntas höjas till 5,10 kronor. Det ger en direktavkastning på nästan 8 procent. Jag betecknar GJF som en defensiv aktie med stor exponering mot den relativt starka norska ekonomin.

I samband med bokslutet meddelade företaget att överskottskapitalet var 5,3 miljarder norska kronor vid utgången av året, justerat för utdelningsförslaget för 2011. Enligt TDN Finans medgav finanschefen att man är överkapitaliserade men att man måste få klart de nya Solvens-reglerna före de kan ta en diskussion om vad man kommer att göra med situationen. En implementering av reglerna kan väntas till början av 2014.

På marknaden har det spekulerats en tid att bolaget kan vara intresserade av danska Alm Brand. Det danska bolaget ser ut som ett bra köpobjekt men frågan är om det kommer något köp med tanke på hur marknaden ser ut för tillfället. Gjensidige sitter på nästan 25 procent av aktierna i Storebrand. Det är inte omöjligt att man säljer dessa aktier. Gör man det så är man på tok för överkapitaliserad.

Enligt bolagsledningen ska man fokusera på potentialen att genomföra operationella förbättringar i verksamheten och på tillväxtmöjligheter. På den operationella sidan arbetar man på att minska på antalet produkter som man erbjuder, detta tror jag kommer att minska komplexiteten och förenkla användandet av kundservice via nätet och smartphones. Syftet från Gjensidiges sida är att öka försäljningen givetvis samt att införa en helautomatiserad skadehantering hela vägen till betalning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar